De behandeling-water apparaten

De technologie van behandeling-water apparaten bestaat uit het verdampen van het overtollige water, wat weer in het produktieproces gebruikt kan worden, terwijl de geconcentreerde verontreinigingen tegen relatief lage kosten naar de afvalverwerking kunnen.

FORMECO, marktleider in oplosmiddel-distillatie-apparatuur, bestrijdt het probleem van de afvalwaterverwerking met een serie energie-efficiënte en economische distillatie-apparatuur.

De technologie bestaat uit het verdampen van het overtollige water, wat weer in het produktieproces gebruikt kan worden, terwijl de geconcentreerde verontreinigingen tegen relatief lage kosten naar de afvalverwerking kunnen.

Het te destilleren produkt wordt door het vacuum in de machine aangezogen. Het wartepompcircuit verzorgt zowel de warme zijde die nodig is om het water te verdampen, als de koude zijde die nodig is om de gevormde waterdamp weer te condenseren. Het destillaat wordt continue uit de cyclus verwijderd terwijl het gecontreerde residue normalerwijze aan het eind van de cyclus verwijderd wordt.
Het sterke punt van deze technologie is het geringe energieverbruik van de warmtepomp-technologie waardoor de operationele kosten van de machine erg laag zijn.

De behandeling-water apparaten

De range van behandeling-water apparaten FORMECO units met warmtepomp loopt van modellen van 240 up tot circa 12.000 liter per dag. Klantspecifieke machines die gebruik maken van andere warmtebronnen zoals stoom, heet water of thermische olie, worden gebouwd voor hogere kapaciteiten.

FORMECO water-verdampers zijn volautomatisch en kunnen 24 uur per dag werken zonder assistentie. Ze worden gebouwd in de meest verschillende materialen om aan elke wens te kunnen voldoen.

FORMECO units worden gebruikt in zeer uiteenlopende gebieden zoals : reiniging en concentratie van afvalwater, concentratie en hergebruik van voedseladditieven, terugwinnen van metaalstromen in de galvanische industrie, concentratie van percolaatwater, etc.

De standaard range distillatie-water apparaten, met warmtepomp, beslaat 4 verschillende series :

  • units met een ondergedompelde verwarmingsspiraal
  • units met een zelfreinigend oppervlak met schraap-mechanisme voor hoge concentratie
  • units voor zeer corrosieve materialen
  • units met een recirculatiepomp voor grote uurlijkse destillaatproduktie

FORMECO water-verdampers voorzien in :

  • de scheiding tussen water en verontreiniging
  • het onmiddelijke hergebruik van het gedestilleerde water in het produktieproces
  • drastische vermindering van de afvalstromen
  • terugwinnen van eventuele grondstoffen